W 2012 roku Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja" rozpoczęła realizację projektu pn. „Drogi dla Natury – kampania na rzecz zadrzewień”, otrzymał finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , a częściowo również z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Pomysłodawcą i koordynatorem całości przedsięwzięcia jest fundacja EkoRozwoju z Wrocławia.

Jako główny cel projektu przyjęto odwrócenie trendu zanikania zadrzewień liniowych poprzez podniesienie świadomości urzędników, przedstawicieli władzy samorządowej oraz społeczności lokalnych na temat znaczenia i funkcji zadrzewień, a także poprawę umiejętności planowania i pielęgnacji zadrzewień, w sposób zgodny z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego i poszanowaniem przyrody.

W ramach projektu Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” podjęła współpracę z pięcioma dolnośląskimi gminami: Jerzmanową, Gaworzycami, Legnickim Polem, Męcinką oraz Krotoszycami. W każdej z gmin odbyły się dwudniowe szkolenia dotyczące oceny stanu zdrowotnego i pielęgnacji drzew, identyfikacji chronionych mieszkańców alei, a także projektowania nowych nasadzeń . Oprócz przeprowadzonych szkoleń, dla każdej z gmin opracowany został programy zachowania zadrzewień, zawierający m. in. ogólną inwentaryzację większości alei w danej gminie wraz z zaleceniami. W każdej z gmin zaplanowano zostały także sadzenie drzew.
W związku z przedłużającą się zimą, planowane początkowo na marzec nasadzenia, zostały przesunięte na połowę kwietnia. Ostatecznie, w poszczególnych gminach nasadzenia rozpoczęto w dniach od 17 do 19 kwietnia br. Z puli 100 drzew, przypadającej na każdą z gmin, połowę miała posadzić profesjonalna firma, pozostałą część mieszkańcy danej gminy.

Gmina Legnickie Pole

Na terenie gminy Legnickie Pole, w ramach projektu „Drogi dla Natury” posadzonych zostało 70 lip oraz 30 drzew owocowych. Pierwsze 35 lipek pojawiło się przy drodze powiatowej pomiędzy miejscowościami Legnickie Pole i Księgnice. Kolejnych 29 lip zostało posadzonych przy drodze Nowa Wieś Legnicka – Złotniki. W przyszłości drzewa będą stanowić barierę osłaniającą miejscowość od przebiegającej niedaleka autostrady A4. 6 lip zostało posadzonych w miejscowości Legnickie Pole. 3 dorodne lipy posadzono koło tamtejszej szkoły, pozostałymi drzewami uzupełniono luki w alei lip rosnących przy ulicy Św. Jadwigi. 30 jabłoni posadzono przy jednej z dróg gruntowych, koło osiedla domów jednorodzinnych. Łącznie 50 drzew zostało posadzonych przez wolontariuszy, wśród których znaleźli się mieszkańcy, uczniowie oraz osoby z lokalnych organizacji pozarządowych.
Organizator nasadzeń – Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”,, wraz z Urzędem Gminy Legnickie Pole pragną serdecznie podziękować za duże zaangażowanie wszystkich, którzy pomogli nam sadzić drzewa.

Gmina Męcinka

Na terenie gminy Męcinka, w ramach projektu „Drogi dla Natury - kampania na rzecz zadrzewień” posadzonych zostało 70 lip oraz 30 jabłoni. Szpaler lip został posadzony przy odnowionej drodze pomiędzy miejscowościami Piotrowice – Myślibórz. Pozostałe drzewka posadzone zostały przy drogach polnych w okolicy miejscowości Męcinka.
Organizator nasadzeń – Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”,, wraz z Urzędem Gminy w Męcince Pole pragną serdecznie podziękować za duże zaangażowanie wszystkich, którzy pomogli nam sadzić drzewa.

Gmina Krotoszyce

Na terenie gminy Krotoszyce, w ramach projektu „Drogi dla Natury - kampania na rzecz zadrzewień” posadzonych zostało 70 lip drobnolistnych oraz 30 jabłoni. Połowę lip oraz 22 jabłonie posadzone zostały na odcinku drogi gminnej pomiędzy Szymanowicami, a ulicą Smokowicką. Miejsce nasadzeń zostało wybrane nieprzypadkowo. Stworzony szpaler będzie stanowić izolację od pobliskiej od huty miedzi w Legnicy. Pozostałe drzewa zostały przekazane sołtysom miejscowości: Winnica, Kościelec, Złotniki, Prostynia.
Organizator nasadzeń – Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”,, wraz z Urzędem Gminy Krotoszyce pragną serdecznie podziękować za duże zaangażowanie wszystkich, którzy pomogli nam sadzić drzewa.

Gmina Jerzmanowa

Wiosną 2013 roku 70 lip i 30 jabłoni zostało posadzonych w gminie Jerzmanowa. Trzydziestoma dziewięcioma lipami uzupełniona została aleja przy ul. Lipowej w Jerzmanowej. Dwa drzewka pojawiły się również przed kościołem w tej miejscowości. 24 lipy zostały posadzone wzdłuż drogi prowadzącej do miejscowości Zofiówka. Pięćdziesiąt drzewek zostało przekazanych sołtysom wsi Gaiki, Kurów, Zofiówka oraz Kurowice. Drzewka posadzono wzdłuż lokalnych dróg , boisk i palców.
Organizator nasadzeń – Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”,, wraz z Urzędem Gminy Jerzmanowa pragną serdecznie podziękować za duże zaangażowanie wszystkich, którzy pomogli nam sadzić drzewa.

Gmina Gaworzyce

Na terenie gminy Gaworzyce, w ramach projektu „Drogi dla Natury – kampania na rzecz zadrzewień” posadzonych zostało 100 nowych drzewek, w tym 5 grabów, 20 jabłoni oraz 75 lip drobnolistnych. 30 lip zostało posadzonych wzdłuż boiska sportowego w miejscowości Dalków, a kolejne 25 wzdłuż drogi gminnej we wsi Kłobuczyn. W obu miejscowościach przekazano również po pięć sadzonek jabłoni. Nasadzenia zostały wykonane również w miejscowościach Dzików, Kozice, Kurów Wielki. Za nasadzenia odpowiadali sołtysi tych miejscowości.
Organizator nasadzeń – Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”,, wraz z Urzędem Gminy Gaworzyce pragną serdecznie podziękować za duże zaangażowanie wszystkich, którzy pomogli nam sadzić drzewa.

Męcinka 11

Nasadzenia w gminie Męcinka.

Dalków 1

Nowe lipki w miejscowości Dalków (gmina Gaworzyce).

Krotoszyce Szymanowice 3

Nasadzenia w gminie Krotoszyce, w tle widoczna huta.

Kłębanowice 2

Sadzenie lip w gminie Gaworzyce.

L Pole Księgnice

Nasadzenia w gminie Legnickie Pole.

L Pole Szkoła 2

Nasadzenia w okolicy szkoły w Legnickim Polu.

 

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

formularz
kontaktowy

+48 (76) 862 94 30

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica 

Media społecznościowe